Uma

Uma är ett annat av gudinnan Parvatis namn och hon förekommer som en mycket älskad gudinna inom hinduismen. Hon sägs ha ett mycket milt sinne och vara fylld av kärlek och omsorg.

Uma är gift med Shiva, skaparen och förstöraren, och hon är dotter till Himalayabergen. Vid sidan av att vara gudinna över äktenskap, skönhet och fruktbarhet är hon också alla barns beskyddarinna. Hon är själv mor till bland annat Ganesha.
Uma sägs vara mycket vacker och besitter också, delvis genom sitt äktenskap, en stor makt. I målningar bär hon ofta en röd sari och avbildas i regel tillsammans med Shiva och Ganesha. Hon har ibland fyra armar.

Namnet Uma används istället för Parvati främst i de sammanhang då vi ser henne gå in i ett asketiskt och kyskt leverne i syfte att blidka sin man Shiva. Genom hängivenhet förvissar hon sig om hans kärlek , en kärlek som hon förvisso ändå alltid äger. Hon är då i första hand hustrun.
På sanskrit betyder hennes namn lugn och ljus. Hon har dock, i likhet med Shiva, även en förstörande sida.