Sekhmet

Sekhmet, dotter till solguden Ra och hustru till skaparguden Ptah, är en egyptisk gudinna. Hennes namn betyder ”Den mäktiga” eller ”Kraftfull” och som namnet antyder besitter hon en mycket stor styrka. Namnet kan även betyda ”Makt” som ju även det har en likartad betydelse. Sekhmet var en av de mycket viktiga gudinnorna i den egyptiska

Nyx

Vi är tillbaka i den grekiska mytologin och vi möter här Nyx, nattens gudinna och gudinna över allt det fördolda, det som vi inte kan se med blotta ögat och som rör sig i dunklet. När Nyx avbildas  ser vi henne ofta med svarta vingar och hon kommer körande i en vagn. Även om hon

Lakshmi

Ännu en hinduisk gudinna från de vediska skrifterna uppenbarar sig när vi når bokstaven L; Lakshmi, hustru till Vishnu och gudinna över välstånd och rikedom. Där Lakshmi finns där finns ljus och glädje, främst på det materiella planet om än inte enbart. Där Lakshmi uppenbarar sig hittar vi nämligen också andligt och emotionellt välstånd. Hon

Kali

Inom hinduismen möter vi gudinnan Kali. Oftast avbildas hon med ett avhugget huvud, en skål fylld med blod och kött och en dolk och hon har fyra, åtta eller tolv armar. Hennes hud är blå eller svart. Ofta hänger hennes långa tunga ut ur munnen. Visst är hon agressiv och arg, dödsgudinnan, men det är

Juno

Juno är den romerska gudinna som fått ge namn till månaden juni. Hon ansågs vara den högsta av alla gudinnorna och drottning över alla gudar. Juni har alltid ansetts vara en lyckad tid för bröllop och inte är det märkligt när månaden uppkallats efter en kärleks- och fruktbarhetsgudinna. Barnafödande, havandeskap och fruktbarhet är alla förknippade

Isis

Gudinnan Isis är en modersgudinna full av beskyddaregenskaper och trygghet. Hon var mor till Horus och gift med Osiris och de härstammar alla från den egyptiska mytologin. Horus, Isis son, framträder i falkgestalt och hans ena öga är solen, det andra månen. Han sägs ha varit krigets, jaktens och himlens gud. Osiris, Isis make, var

Hekate

Min och mångas favoritgudinna är Hekate, korsvägarnas och häxornas gudinna. Hon avbildas ofta med tre huvuden och kan synas vara skrämmande för den som är rädd för sina egna djupaste krafter och skuggsidor. I takt med den moderna häxkonstens utveckling har Hekate fått en renässans och hon kallas ofta för den trehövdade gudinnan. Hennes tre