Livsväg elva

Även om man ska räkna samman sina siffror tills man får ett ental när man räknar ut sitt livsvägstal är elvan ett undantag från den regeln.

Elvan sägs vara ett mästarnummer och de männniskor som föds med det här numret är mycket intuitiva och andligt utvecklade. De är dessutom födda med en stor portion kreativitet.
Elvor betraktas som stora och inflytelserika ledare inom det område där de är verksamma och de har lätt för att få människor att lyssna på dem. Lyckligtvis drivs de av en stark vilja att hjälpa andra och använder därför i regel sina gåvor i ett gott syfte.

Elvornas stora drivkraft är meningsfullhet. De behöver känna att det de gör och deras liv har en mening för att må bra och de vill gärna göra en skillnad i världen för att få den att fungera lite bättre. Då de har en intuitivt djup förståelse för hur andra människor och världen runt omkring dem fungerar är de också mycket väl rustade för att skapa positiva förändringr.

Bland elvorna finner vi healers, lärare och olika typer av ledare.