Lakshmi

Ännu en hinduisk gudinna från de vediska skrifterna uppenbarar sig när vi når bokstaven L; Lakshmi, hustru till Vishnu och gudinna över välstånd och rikedom. Där Lakshmi finns där finns ljus och glädje, främst på det materiella planet om än inte enbart. Där Lakshmi uppenbarar sig hittar vi nämligen också andligt och emotionellt välstånd. Hon