Taueret

Vi dröjer oss kvar i de egyptiska gudasagorna och en moder kliver fram. Taueret, även hon en dotter till Ra och en fertilitetsgudinna.

Taueret är en av de mycket tidiga gudinnorna i den egyptiska mytologin och hon är beskyddarinna över barnafödande och över nytt liv, gryning och pånyttfödelse. Väntar du barn eller ska föda barn är hon en av många gudinnor vars hjälp du kan ropa på och hon sägs vara med både i det ögonblick en ny människa föds och i vårt dödsögonblick. Döden är ju bara steget in i ett nytt liv för den som tror på reinkarnation.
Oftare än i templen dyrkades Taueret i hemmen och av naturliga skäl främst av kvinnor.

I avbildningar är den här gudinnan ständigt havande. Hon är delvis människa och delvis djur. Hennes bröst är stora och tunga, hon har krokodilsvans, ansiktet av en flodhäst och ben som ett lejon.