Myling

Jag hade egentligen tänkt påbörja min serie om gudar och gudinnor idag men vi fortsätter resan genom nordisk folktro. En sådan följetong är nämligen inte komplett om jag inte presenterat mylingen för er. Ordet myling kommer från fornnordiskans myrda eller myrding som betyder mörda och de allra första nedteckningarna av ordet hittas så långt tillbaka

Irrbloss

Ett irrbloss sägs vara själen av en människa som under sin levnad varit för god för att efter sin död hamna i helvetet men för ond för himlen och därför fastnat här på jorden i form av små lysande flammor. Ofta sågs dessa på kyrkogårdar. Man trodde också att irrbloss var själarna av människor som

Tomte

När jag tänker på ordet tomte är det inte jultomten som dyker upp i mitt huvud, snarare är det den gamla grå tomten som förr, och kanske även nu, levde i ladugårdar och på loft. Som så många andra naturväsen hade också tomten många namn. Bland annat kallades han för nisse och också gårdsvätte och

Näcken

Igår skrev jag om huldran, eller skogsrået som hon också kallas. Ikväll har turen kommit till ett manligt naturväsen, näcken som spelar sin fiol i vattendragen och som förr så ofta fick skulden när någon gick ner sig i ån och drunknade. Inte bara i åar och större bäckar sägs man kunna möta näcken utan

Bysen

Ett naturväsen som hör hemma på Gotland är bysen. Han är ett litet väsen du möter i skogen där han ställer till med otyg för skogsarbetarna och, i likhet med skogsrået, leder människor vilse när de är ute och promenerar eller plockar bär och svamp. Oftast är det svårt att upptäcka honom då han har

Alver

Det var från den äldre nordiska mytologin som Tolkien sannolikt hämtade inspirationen till sina alver. I de gamla nordiska berättelserna namnges inte alverna, inte heller upenbarar de sig någonsin ensamma utan de är alltid tillsammans i grupp. Den information som finns att hitta om dem är vag men dock vet man att de delades in

Alruna

Det finns i vår flora några växter som tilldelats särskilt magiska egenskaper. Dessa kan återfinnas i gamla trollformler och recept från historien. En av de mest kända trolldomsväxterna är alruna och många historier finns berättade om denna växt. Alrunan kan vara både lyckobringande och en förbannelse beroende på situation och hur den behandlas. Alrunans latinska