Livsväg 7

Om du är en sjua betyder ofta andliga frågor och inre sökande mycket för dig. Du är inte mycket för kallprat och du söker ständigt en djupare mening i livet och i det som händer runt om dig.
Den intellektuella förmågan är god och människor födda på livsväg sju tycker ofta mycket om filosofi och all form av analytiskt tänkande. Även vetenskap och psykologi intresserar dem ofta och det bästa de vet är att ha långa, djupa samtal med andra människor.

Sjuorna ser sällan en motsättning mellan andlighet och vetenskap. Båda sidor fascinerar dem lika mycket och de förundras lika starkt inför vetenskapliga fakta som över andliga upptäckter.

Meditation och stillhet är fita viktigt för dig som är földd på livsväg sju. Även om du tycker om att samtal med människor är du mer introvert än extrovert och för att kontakten med människor ska betyda något för dig behöver den vara äkta och sann och gå djupare än bara till ytan. Sjuorna har en mycket stor dos av självständighet och går ofta sina egna vägar i livet oberoende av andra. Deras liv i den här kroppen handlar mer om inre utveckling än om social yttre framgång.