Ascendenten

Vid sidan av ditt soltecken och ditt måntecken är det också viktigt att veta vilket tecken du har ascendenten i. Ascendenten speglar mer än någon av de andra ditt yttre jag, den du är i kontakt med andra människor. Även när du vill ta reda på vilken ascendent du har så behöver du känna till

Måntecken

Du som vill räkna ut ditt måntecken behöver veta din födelsetid och också platsen där du föddes. Här räcker det inte med datumet. Måntecknet speglar din insida, det vill säga dina känslor och hur du reagerar på och känner inför olika händelser. Ofta är måntecknet inte det samma som soltecknet. Jag har till exempel väduren