Livsväg 8

Om du är född på livsväg åtta är du mycket ambitiös i livet. Du vet vad du vill ha och du kämpar hårt för att komma dit. Att vara ekonomiskt trygg och skapa framgång är viktigt för dig.

Ledarrollen kommer naturligt för åttorna. De tycks vara födda ledare, både inom arbetet och inom sin vänkrets. Deras självkänsla är god och de skräms inte av att stå i centrum. Inte heller skräms de av att ta risker av olika slag för att komma framåt i livet.

Trots det här kan åttorna se värden som inte är materiella och uppskatta den skönhet i livet som inte kan köpas för pengar. De har också ett stort sinne för ansvar, även i sina relationer där de är mycket trogna och lojala. Som medlemmar i ett samhälle försöker de också att i största möjliga mån bidra och ge tillbaka en del av det de själva fått.