Venus

Gudinnan Venus är den romerska motsvarigheten till grekernas Afrodite och därigenom är hon naturligtvis ännu en av de kärleksgudinnor du presenterats för under de senaste månaderna. Det är hon som gett har planeten Venus dess namn och gudinnan sades också härska också över sexuailtet, främst den kvinnliga, över skönhet och också markens fruktbarhet. Venus sades

Kali

Inom hinduismen möter vi gudinnan Kali. Oftast avbildas hon med ett avhugget huvud, en skål fylld med blod och kött och en dolk och hon har fyra, åtta eller tolv armar. Hennes hud är blå eller svart. Ofta hänger hennes långa tunga ut ur munnen. Visst är hon agressiv och arg, dödsgudinnan, men det är

Isis

Gudinnan Isis är en modersgudinna full av beskyddaregenskaper och trygghet. Hon var mor till Horus och gift med Osiris och de härstammar alla från den egyptiska mytologin. Horus, Isis son, framträder i falkgestalt och hans ena öga är solen, det andra månen. Han sägs ha varit krigets, jaktens och himlens gud. Osiris, Isis make, var

Cybele

Ännu en av romarna, men också av grekerna, dyrkad gudinna värd att berätta om är Cybele. Av sina följare och tillbedjare kallades hon alla gudars moder. Det var dock något som senare emotsades av den tidiga katolska kyrkan när den började etableras i samhället och därigenom ändrade på det religiösa landskapet. Kyrkofadern Augustinus sa att