Mindfulness del 2

Mindfulness innebär inte att stänga av de känslor som vi kan uppleva är jobbiga och svåra. Tvärtom så betyder det att tillåta alla känslor som finns i dig här och nu att bara existera. I vårt samhälle har vi ofta lärt oss att värdera allt i bra och dåligt. Mindfulness lär oss att känslor är neutrala. Det kan finnas mer eller mindre behagliga känslor men till sin natur är de neutrala.

Väldigt mycket av kärnan i mindfulness handlar om att inte värdera, att bara låta saker vara som de är. När du känner något, registera det och acceptera det, men lev i medvetenheten om att känslor är något som kommer och går. Negativa känslor stannar aldrig särskilt länge om vi inte försöker påverka dem genom att antingen gräva i dem eller försöka skjuta bort dem.
Känslor är något vi förvisso behöver lyssna på men vi får inte låta dem bli våra ledare, då går vi vilse.

Vad du än känner just nu, låt det vara så. Förvisso kan du kommunicera med din känsla. Är du rädd eller orolig för något kan du till exempel fråga dig själv om oron hör hemma här och nu. Oftast gör den inte det. Om din oro är kopplad till vad som hände igår eller hur det ska gå i morgon, försök påminna dig själv om att det enda som existerar är stunden som just nu är. Du kan inte längre påverka vad som hände igår. Lika lite vet du nu vad som kommer att ske i morgon. Ta tillbaka dig själv till rummet du befinner dig i. Vad ser du? Vad hör du? Vad känner du i kroppen just nu? På så sätt kan du få oron att blekna utan att för den skull behöva stänga av den.

Vill du prata mer om känslor eller om att lära dig att vara i nuet, kom ihåg att du alltid är välkommen att ringa!