Irrbloss

Ett irrbloss sägs vara själen av en människa som under sin levnad varit för god för att efter sin död hamna i helvetet men för ond för himlen och därför fastnat här på jorden i form av små lysande flammor. Ofta sågs dessa på kyrkogårdar.

Man trodde också att irrbloss var själarna av människor som drunknat i tjärnar och myrar och nu ses som dansande bloss över dessa platser. Deras syfte i efterlivet var att antingen skydda andra människor från att drunka eller tvärtom, att lura ner dem i kärret.

En mer vetenskaplig teori är att de så kallade irrblossen består av sumpgas, eller metangas, som självantänder. Jag tror att jag föredrar att se dem som irrande själar. Vetenskapen begränsar så ofta våra inre liv.

Jag avslutar nu min serie om naturväsen och återkommer om några dagar med en serie om gudar och gudinnor. Du hänger väl med?

Behöver du vägledning i livet? Du är alltid varmt välkommen att höra av dig med dina frågor! Med hjälp utav mina runor och tarotkort kan jag hjälpa dig fram på livets stigar. Du behöver aldrig gå ensam. Som medium kan jag inte göra jobbet åt dig men jag kan förmedla budskap från andevärlden som kan stödja dig i din utveckling.