Irrbloss

Ett irrbloss sägs vara själen av en människa som under sin levnad varit för god för att efter sin död hamna i helvetet men för ond för himlen och därför fastnat här på jorden i form av små lysande flammor. Ofta sågs dessa på kyrkogårdar. Man trodde också att irrbloss var själarna av människor som