Spådomsskola del 5, I Ching

För ett par veckor var jag på en kurs för att utbilda mig till qigong-instruktör och då fick jag också för första gången bekanta mig med spådomsredskapet I Ching.

I Ching är som du kan höra på namnet kinesiskt och på svenska kallas det Förvandlingarnas bok. Förvandlingarnas bok är sannolikt det äldsta orakel vi just nu har i världen och efter att ha varit nästan bortglömt i många år är det nu på väg tillbaka med full fart. Du kan hitta ett flertal olika appar som erbjuder dig vägledning med hjälp utan denna metod.

Förvandlingarnas bok är en bok fylld av filosofiska visomsord vilka ska kunna hjälpa dig i olika situationer. Ur denna läser man utvalda stycken beroende på vilken symbol som strecken visar. För det är just precis så enkelt det är, att skapa streck på ett papper. Du kan skapa dessa antingen med hjälp utav att singla slant för att visa hur strecken ska dras eller genom att på intuition rita upp ett mönster. Mönstren du bildar kallas hexagram.
Google är full av mer information så sök gärna vidare för att lära dig.

I boken I Ching, Förvandlingarnas bok, kan du hitta livsråd om allt och det är också här som yin och yang först presenteras.