Tarotkort betydelse, de älskande

Vi är framme vid ännu ett kort i den stora arkanan, De älskande. Givetvis är det här ett kort för kärlek och relationer men lika mycket är det ett kort som handlar om att sammanföra olika sidor av livet och att välja hur vi vill att våra liv ska se ut.

Här skapar vi en balans mellan polerna. Manligt och kvinnligt möts, likaså glädje och sorg, ljus och mörker, extrovert och introvert. I alla relationer är balans viktigt och det här kortet påminner oss om att alltid försöka hitta den inre och den yttre balansen.

Självklart har De älskande en sexuell och en sensuell energi och om du drar det här kortet när du längtar efter att möta någon så bär det givetvis med sig ett löfte. Viktigt är dock att minnas att för att du ska vara beredd att ta emot kärlek så behöver du först lära dig att älska alla sidor av dig själv. Annars är risken stor att du hamnar i en situation där kärleken för med sig mer smärta än glädje i ditt liv.

Begränsa inte kärleken. Det här kortet handlar inte bara om våra romantiska förbindelser, här finns också kärleken till vänner, barn och föräldrar och till alla andra människor som korsar vår väg. Det är ett kort som i mycket handlar om att lära sig att samarbeta med andra och att dra nytta av varandras olikheter istället för att försöka färändra den andra parten.

Fundera på hur du vill att en god relation ska se ut och tänk över vad du kan själv göra för att förbättra de relationr som just nu finns i ditt liv. Din egna vilja är viktig för dig men undvik att köra över andra på vägen.

Drar du det här kortet är du sannolikt på en plats i livet där du är redo att släppa in kärleken igen och du har lärt dig det du behöver för att kunna skapa en lycklig relation.