Soltecken

Ditt födelsehoroskop är indelat i flera olika delar. Den del som människor oftast känner till är soltecknet. Det är soltecknet vi avser när vi talar om vilket tecken vi är födda i, det vi kallar stjärntecken.

Soltecknet är kort och gott det stjärntecken som solen passerade den dagen då du blev född men det är bara en liten del av vårt horoskop. Man kan kort och enkelt säga att soltecknet symboliserar den du är på utsidan, den du vill vara, men också den större bilden av den du verkligen är. Här hittar du en stor del av din identitet och kan få viktiga ledtrådar om dina styrkor och svagheter, men också om vilken typ av människor du trivs allra bäst tillsammans med. Dina starkaste karaktärsdrag syns i det tecken du är född i.

De tolv stjärntecknen är indelade i fyra elment, jord, eld luft och vatten, och de tecken som är kopplade till dessa element påminner i vissa avseenden om varandra även om det naturligtvis också finns saker som skiljer dem åt. Eldtecken är exempelvis ofta passionerade och känslostarka ledargestalter medan vattentecken ofta är esteter och drömmare. För att du ska kunna få en komplett bild av dig själv genom astroligiska metoder behöver vi dock också bland annat titta på ditt måntecken och din ascendent. Mer om det i nästa blogg.

Vi ses!