Eirene

Fredens gudinna hos de gamla grekerna hette Eirene och i de oroliga tider vi lever i nu behöver vi hennes närvaro mer än på mycket länge.
Eirene sades, tillsammans med sina två systrar, vara en av de tre årstidsgudinnorna och hon tros ha varit dotter till Zeus, och Themis, rättvisans gudinna. Eirenes far Zeus var alla gudars konung, satt att härska över himlen, och då han hade ett mycket häftigt och explosivt humör avbildades han ofta tillsammans med en åskvigg. Man kan även se honom med en krans av eklöv, en spira, en örn eller en lotusblomma. De gamla grekerna trodde att Zeus kunde kommunicera med hjälp utav fåglar och prästerna siade därför ofta i framtiden genom att betrakta fåglarna på himlen och försöka tyda deras budskap.

Horerna, årstidsgudinnorna, var inte bara döttrar till  Zeus utan de var också tjänarinnor till honom och till Hera. Deras antal har varierat och de sades vara mycket välvilligt inställda till människorna och hjälpte dem gärna.
Vid sidan av att att betjäna Zeus och Hera var ett annat av deras mycket viktiga uppdrag att vakta öppningen till Olympen, den plats där gudarna bodde. De ansvarade också för årstidernas växlingar och allt det cykliska i naturen.

Irene har fått sitt namn efter den grekiska gudinnan Eirene och namnet betyder därför fred.