Demeter

En mycket omtyckt gudinna bland de gamla grekerna var Demeter, årsväxtens och skördens gudinna. När tiderna är hårda och plånboken gapar tom är hon en av de gudinnor du kan välja att åkalla. För grekerna var hon en jordgudinna som såg till att jorden gav god avkastning och man firade varje år fester till hennes ära. Hon var också årstidernas och därigenom det cykliskas gudinna, den som stod för både livgivande och växtlighetens vissnande på hösten. Man såg henne ibland också som moder till mänsligheten och hon ansågs därför stå högre än andra gudinnor. Meter betyder just moder men vad De betyder är vi idag inte helt säkra på, kanske betyder det hö eller säd.

Demeter är den gudinna som får allt att växa och bära frukt, den gravida modern såväl som sommarens och höstens åkrar och odlingar. Ofta avbildas hon med ett sädesax men man kan även se henne hålla två brinnande facklor. Hon dyrkades framförallt i Elefsina och föddes som dotter till Rhea och Kronos, gudinna av havandeskap och moderskap och gud av tiden och åkerbruket.
Ofta avbildades Demeter som blond och hon sades vara mycket vacker.

Då hon vuxit upp fick Demeter en dotter, Persefone. Vem som var Persefones far är lite oklart. I vissa berättelser antyds det att Demeters egen bror, Zeus, skulle ha fått barn tillsammans med henne, något som inte är helt ovanligt bland de grekiska gudarna. Persefone är underjordens drottning och gudinna över våren och sommaren. Man ser henne ofta avbildad tillsammans med rådjur och granatäpplen.