Drömmar, del 5

Jag tycker att det är väldigt spännande att studera äldre mytologi och gudasagor från världens alla hörn och som häxa använder jag mig ibland av de olika gudarna och gudinnorna för att förstärka eller förändra olika saker i mitt liv. Om de sedan är verkliga väsen eller om det är psykologin som spelar den största rollen i att det fungerar har mindre betydelse för mig.
Vill jag drömma extra klara och tydliga drömmar åkallar jag kanske Morfeus innan det är dags för mig att sova.

Morfeus var i den grekiska mytologin drömmarnas gud och han var son till guden Hypnos som härskade över sömnen. Hans mor var Pasithea som bland annat var gudinna över hallucinationer och hallucinogena droger men även över vårt medvetande och över avslappning och vila.
Flera av våra läkemedel har fått sina namn efter gamla gudar och sägner. I det här fallet ser du kanske varifrån namnet morfin härstammar? Det finns också ett äldre uttryck som heter att vila i Morphei armar. Det betyder helt enkelt att sova och att drömma.

Dyker Morfeus upp i dina drömmar ser du honom oftast som en ung pojke med vingar på ryggen men han kan även anta andra former och anses vara en budbärare från de andra gudarna när de vill tala till oss genom våra drömmar. I sin verkliga skepnad sägs han påminna om en bevingad demon.