Drömmar del 6

Har du någonsin hört talas om astralresor? Astralresor, eller astralprojektion, är utomkroppsliga resor som vi oftast upplever i tillståndet percis mellan sömn och vakenhet. Den fysiska kroppen sover men vårt medvetande är vaket och närvarande. Under dessa resor kan vi färdas precis dit vi vill medan våra kroppar ännu ligger kvar i sängen. Vi kan se oss själva utifrån och vi är helt medvetna om vad som sker.

Människans kropp är inte bara den fysiska. Vi har i själva verket flera kroppar och den astrala, andliga kroppen är en av dessa. Det är fullt möjligt att träna upp sin förmåga att färdas utanför den fysiska kroppen och ju mer du övar på det desto lättare kommer du att upptäcka att det går. Ibland inträffar dock astralresor spontant utan att vi själva styr förloppet.

Många människor tror nog att de drömt när de i själva verket varit ute och rest på natten. Det kan vara svårt för oss att verkligen förstå att vi kan vara någon annanstans medan kroppen sover. Den stora skillnaden mellan en astralresa och en dröm märker du genom att du är mer medveten och också på ett helt annat sätt kan styra vart du ska och vad som sker. Du kan även lära dig att göra astrala resor i vaket tillstånd genom att först gå ner i djup meditation men det kräver mycket träning.

Vill du lära dig mer om drömmar, astralresor och utom kroppen.upplevelser är du varmt välkommen att ringa mig. Självklart tar jag även emot ditt samtal om du har andra frågor som du behöver svar på och jag vägleder dig då med hjälp utav runor och tarot.