Väduren

Det första av tecknen i zodiaken är väduren. Detta tecken är styrt av mars och knutet till eldens element. Människor födda i vädurens tecken är ofta sanna och naturliga ledargestalter. De är stolta, passionerade och de brinner starkt för det de tror på.
Vädurens mindre goda sidor kan vara det heta temperament som de ofta lider av. De kan också vara väldigt känslostyrda och ibland stressade och impulsiva då de inte alltid hinner tänka efter innan de gör något. Till deras försvar ska jag dock säga att även om väduren kanske lätt brusar upp så rinner det också av dem lika snabbt.

Vädurar är inte rädda för att säga vad de tycker, de är modiga och kämpar ofta för det som de anser vara rättvist och riktigt. Här finns entusiasm, glöd och kampvilja. En väl fungerande vädur i balans är dessutom en underbart social människa och en av de roliga att ha med sig på fest. Väduren är full av energi och ibland kan det bli lite turbulent i deras liv. Att anpassa sig och bli en tråkig del av vardagen är inte vädurens melodi. De gillar när det händer saker och när de får sätta igång nya projekt. Det finns gott om idéer och väduren har nära till sina känslor i alla situationer.

Väduren kan ibland upplevas som lite ombytlig då de å ena sidan på ett passionerat och mycket känslofullt sätt bryr sig om sina medmänniskor men å andra sidan lika snabbt kan försvinna in i sin egen värld och bli helt uppslukade av sitt eget sätt att göra saker och av sina egna intressen. De är inte alltid de bästa lyssnarna men de har samtidigt ofta ett väldigt stort behov av ett socialt liv.