Kalcit

Kalcit, som också kallas kalkspat, är en mycket renande sten och dess egenskaper sägs energi att flöda i våra liv igen när vi har fastnat i en situation eller i gamla mönster som vi behöver bryta. Den är också en bra sten att arbeta med när vi vill möta våra guider och komma i kontakt med vårt undermedvetna.

Kalcit finns att hitta i många olika färger och varje färg sägs också besitta olika egenskaper.
Grön kalcit är lugnande medan den blå är en sten som hjälper dig att komma i kontakt med dina guider.
Den rosa kalciten är bra för vår fysiska hälsa och främjar också vår aptit medan den orangea eller gula sägs kunna stärka vår livsgnista och glädje samt hjälpa oss på vägen mot en starkare självkänsla .
Du kan också hitta klara och genomskinliga kalciter som hjäler dig att stärka ditt klarseende och ge dig nya insikter.