Lapis Lazuli

Lapis Lazuli är en mycket andlig sten som är mycket bra lämpad för meditation. Namnet kommer från det arabiska ordet azul som betyder himmel.

Har du svårt att förlåta någon kan du använda dig av lapis lazuli. Den hjälper oss att växa som människor och att se möjligheter och andliga lösningar.

Då lapis lazuli har en koppling till himlen är det också en tankens och visionernas sten. Den hjälper oss att se saker med klarare ögon. Den stärker vår förmåga att lära oss nya saker och inspirerar oss att se utanför den invanda boxen.

Det här är också en minnets sten som hjälper oss att lättare komma ihåg saker.