Ascendenten

Vid sidan av ditt soltecken och ditt måntecken är det också viktigt att veta vilket tecken du har ascendenten i. Ascendenten speglar mer än någon av de andra ditt yttre jag, den du är i kontakt med andra människor. Även när du vill ta reda på vilken ascendent du har så behöver du känna till vilken tid på dygnet du föddes då den växlar många gånger under en och samma dag.

Ascendenten styr den person som andra uppfattar dig som, det första intryck du ger andra människor men även i viss grad ditt utseende och i vissa fall din fysiska hälsa. Här finns också en koppling till dina ambitioner och din strävan i livet, de mål du vill nå i din materiella existens. Det finns de som säger att din ascendent är ditt verkliga jag, ditt högre jag, och att vi bör göra vad vi kan för att utveckla de egenskaper som denna aspekt symboliserar.

Ordet ascendent betyder stigande och man kan förenklat säga att din ascendent är det tecken som var på väg upp i horisonten i öster precis vid den tidpunkt då du föddes. Det här är ett ständigt pågående kretslopp och då ascendenten förändras många gånger under en dag så kan människor födda under samma dygn fortfarande vara mycket olika till sin personlighet.

Om du får ett större karaktärshoroskop ställt för dig så räknar också astrologen ut vilka planeter som står i dina olika hus och det är då alltid ascendenten man utgår ifrån.