Vitlök

En av de bästa boosters för immunförsvaret vi kan hitta finns i så gott som varje kök och allra helst ska vitlöken ätas rå. Doften är något vi får på köpet och är en del av den reningsprocess som vitlöken startar i oss. Ju mindre doft av vitlök desto mindre medicinska egendskaper besitter den och upphettning är inte att rekommendera om du använder vitlök som medicinalört.

Vid sidan av att stärka vårt immunförsvar ska vitlök också kunna sänka vår kolesterolhalt och därigenom vara bra för bland annat hjärtat. Den ska också kunna reglera både blodtryck och även blodsockret vid diabetes.

Man har använt vitlök sedan mycket långt tillbaka. Det fins spår av att man odlat och ätit den så tidigt som under vikingatiden och under medeltiden trodde man att den kunde bota pest. Runt om i hela världen har vitlök använts som en medicinalväxt mot allehanda åkommor och den är populär än idag.

Att vitlök är bakteriedödande har människor länge vetat och nu tycks även forskningen ha börjat komma ifatt den kunskapen. Studier har gjorts, beklagansvärt nog  på djur, som pekat på att vitlök ska kunna både förhindra och lindra infektioner av olika slag.

Självklart ska du inte ersätta dina vanliga mediciner med vitlök, det är alltid viktigt att konsultera en läkare vid allvarligare sjukdom, men som ett komplemment är den väldigt bra att anävnda sig av. Så vitt man vet har vitlök, om vi bortserr från lukten, inga kända biverkningar även om stora mängder av den bör undvikas vid graviditet. Den har historiskt använts för att fördriva foster med mer eller mindre lyckade reslutat.