Väsen i skog och mark

Tror du på småfolk? Jag är av full övertygelse om att det runt omkring oss lever väsen som vi sällan kan se med blotta ögat och jag har också erfarit deras aktivitet mer än en gång.

Förr i världen när människor ännu levde i harmoni med naturen, naturväsen och allt det som levde omkring dem var tron på dessa väsen långt mer utbredd än idag. Man hade ladugårdstomtar som man måste hålla sig väl med, skogsrået levde i skogarna och trollade bort både män och kor och näcken spelade i vattendraget. Min farmor berättade om hur hästarna i stallet där hon växte upp en morgon hade flätor i manen som inte gick att fläta upp hur de än försökte. Så snart de gett tomten mat så var plötsligt flätorna borta igen en morgon trots att ingen hade varit där under natten. Det var bara tomten som försökte göra sig påmind för folket på gården.
På Island lever ännu tron på naturens väsen kvar långt mer än här i Sverige och kanske har vi förlorat något viktigt här och skapat en långt fattigare tillvaro för oss själva. Vi behöver sagorna i våra liv, både de verkliga och de ihopdiktade.

Efter att under en tid ha berättat om drömmar i folktro och magi vill jag nu under några veckor framåt dela med mig av berättelser om de väsen vi trott på genom historien. Kanske finns de fortfarande kvar omkring oss när vi tar oss bort från stadens larm.
Följ med i min blogg för att lära dig mer och för att också lära dig hur du bäst tar kontakt med dem och blir deras vän.