Tussilago

En blomma som du sannolikt inte har hemma i kryddskåpet men som går att plocka i stort sett i varje dike på vårarna är tussilagon. Ett annat namn för tussilago är hästhov. Visste du att hästhov egentligen är en felskrivning och ursprungligen kommer från det gamla namnet hosthäva? Namnet hosthäva fick blomman på grund av sin lindrande effekt vid hosta och andra typer av luftrörsbesvär.  Blomman innehåller nämligen ett ämne som lindrar och skyddar slemhinnorna vid luftvägskatarr. Både blommorna och bladen ska också vara slemlösande. Det latiinska namnet tussilago betyder ört som häver och örten har även historiskt kallats för bland annat lungört.

Utvärtes kan du även använda tussilago för att snabbare läka sår och det är då det gula färgämnet som är det du vill använda dig av.
Under de fattiga krigsåren användes bladen även som surrogattobak.

Långvarigt bruk i större mängder av tussilago är inte att rekommendera då det visat sig att växten kan orsaka tumörsjukdomar hos djur.