Venus

Gudinnan Venus är den romerska motsvarigheten till grekernas Afrodite och därigenom är hon naturligtvis ännu en av de kärleksgudinnor du presenterats för under de senaste månaderna. Det är hon som gett har planeten Venus dess namn och gudinnan sades också härska också över sexuailtet, främst den kvinnliga, över skönhet och också markens fruktbarhet. Venus sades