Myling

Jag hade egentligen tänkt påbörja min serie om gudar och gudinnor idag men vi fortsätter resan genom nordisk folktro. En sådan följetong är nämligen inte komplett om jag inte presenterat mylingen för er. Ordet myling kommer från fornnordiskans myrda eller myrding som betyder mörda och de allra första nedteckningarna av ordet hittas så långt tillbaka