Sodalit

Blå är luftens färg. Elementet luft är nära förknippat med våra tankar och våra intelektuella processer. Med sin blå färg främjar därför sodaliten vårt intellekt och vårt kreativa tänkande. Blå är också kommunikationens färg och den här stenen är därigenom bra för dig som antingen arbetar med ord som främsta verktyg, exempelvis lärare, författare och