Onyx

Onyxen är en kristall som du med fördel kan bära när du känner att du behöver stärka ditt självförtroende och din självkänsla. Om livet känns utmanande och du står inför svårigheter kan den ge dig den styrka du för stunden behöver och hjälpa dig att hantera dina rädslor. Det här sägs också vara en tursten