Humle

Mest känd är den här växtens kottar som en av de viktigaste ingredienserna i öl men humle har också många goda naturmedicinska egenskaper. Inte minst för att den att den hjälper oss att sova gott på nätterna. Redan i antiken användes humle som en medicinalväxt då den är mycket lugnande, både mentalt och fysiskt. Humle