Hekate

Min och mångas favoritgudinna är Hekate, korsvägarnas och häxornas gudinna. Hon avbildas ofta med tre huvuden och kan synas vara skrämmande för den som är rädd för sina egna djupaste krafter och skuggsidor. I takt med den moderna häxkonstens utveckling har Hekate fått en renässans och hon kallas ofta för den trehövdade gudinnan. Hennes tre