Diamant

Den är dyr, den är eftertraktansvärd, den är vacker. Likväl sägs den vara en flickas bästa vän. Diamanten. Visste du att du också kan använda den i ditt magiska och andliga arbete? Diamanten sägs vara en sten som bara genom att bära den drar till sig rikedomar och välstånd. Den sägs besitta ett tillstånd av