Cybele

Ännu en av romarna, men också av grekerna, dyrkad gudinna värd att berätta om är Cybele. Av sina följare och tillbedjare kallades hon alla gudars moder. Det var dock något som senare emotsades av den tidiga katolska kyrkan när den började etableras i samhället och därigenom ändrade på det religiösa landskapet. Kyrkofadern Augustinus sa att