Spikklubba

Jag har skrivit ett par inlägg om de magiska örterna och även om de är giftiga och inte ska användas så är de ändå intressanta att läsa om för dig som häxa då de sedan urminnes tider använts i trolldom och magiska salvor.
Nu har turen kommit till spikklubba, på latin Datura stramonium.

Spikklubba är ännu en av de växter som sades användas i den flygsalva häxorna i gamla tider tillverkade. Nu mer finns inga egentliga recept med måttangivelser bevarade och du bör därför inte på egen hand experimentera då det kan leda till döden eller åtminstone till en väldigt obehaglig upplevlse med oönskade följder. Redan små doser kan ge dig upplevelser du helst vill undvika. Det finns ingen del av växten som inte är giftig men den har ändå använts medicinskt genom tiderna, bland annat som potenshöjande medel och mot astma, hosta och muskelkramper av olika slag.

Magiskt anses spikklubba vara en ört som får människor att säga sanningen och att bli av med sina hämningar. Den sägs också kunna göra dig modigare och få dig att våga göra sådant som du inte tidigare klarat av. Vidare sägs den vara en beskyddande ört i magiskt arbete och i kärlek.