Sodalit

Blå är luftens färg. Elementet luft är nära förknippat med våra tankar och våra intelektuella processer. Med sin blå färg främjar därför sodaliten vårt intellekt och vårt kreativa tänkande.

Blå är också kommunikationens färg och den här stenen är därigenom bra för dig som antingen arbetar med ord som främsta verktyg, exempelvis lärare, författare och föreläsare, men även för dig som behöver bli bättre på att uttrycka dig och kommunicera med andra människor. Genom detta har den också förmågan att stärka och förbättra våra relationer till andra. Kristallen sägs vid sidan av det stärka vår tro på oss själva, vår självkänsla.

Om du har svårt för att våga uttrycka det du tror på, tänker och tycker kan det vara bra att bära en sodalit i fickan.