Nyx

Vi är tillbaka i den grekiska mytologin och vi möter här Nyx, nattens gudinna och gudinna över allt det fördolda, det som vi inte kan se med blotta ögat och som rör sig i dunklet.
När Nyx avbildas  ser vi henne ofta med svarta vingar och hon kommer körande i en vagn. Även om hon inte är en mångudinna är den avtagande månen en av hennes symboler och så är även
tuppar, svarta hästar och tjurar.

Svek och bedrägeri sägs vara två saker som är kopplade till Nyx, men här handlar det inte om att enbart själv vara svekfull utan också att ha förmågan att kunna upptäcka och se när andra är det.
Om du tror eller har misstankar om att du blir lurad och manipulerad av någon kan du ha god hjälp av att arbeta med Nyx och be om hennes råd och vägledning. Beroende på vad du väljer att göra med det hon då uppenbarar för dig kan hon hjälpa dig att genom att göra sanningen synlig och antingen skapa vänskap och förståelse eller hjälpa dig att bli av med falska människor från ditt liv. Där osanning råder kan hon kasta ljus på situationen så att du kan se den med klara ögon. Likväl kan hon hjälpa dig att avslöja rena lögner.