Numerologi

Numerologi är läran om att utläsa en persons personlighet, öde och framtid med hjälp utav de nummer som utgörs av det sammanlagda födelsenumret eller det numeriska värdet av namnets bokstäver. Teorin pekar på att siffrorna i våra liv har lika stor betydelse som exempelvis det stjärntecken vi föddes under. Man tror att varje tal har sin egen individuella betydelse.

Genom att känna till de olika talen kan vi lättare välja att exempelvis flytta eller inleda en ny relation på ett datum som är gynnsamt för oss. Vi sägs också lättare kunna se och förstå våra styrkor och svagheter.

Numerologi är inget nytt. Det har studerats i över 5000 år och tillhör de så kallade ockulta lärorna, de hemlighetsfulla läror som en gång i tiden var förbjudna.  Idag kan vem som helst lära sig tekniken och sedan kalla sig för en numerolog.