Numerologi, själstal

Likväl som vi kan jämföra livsvägstalet med vårt astrologiska soltecken kan vi jämföra själstalet med vårt måntecken. Det här talet beskriver vem du är på insidan, dina drömmar och visioner och dina innersta önskningar och behov. Här hittar du den andliga och spirituella aspekten av dig själv liksom dina rädslor och förhoppningar. Alla de delar du inte alltid visar andra människor finns dolda i ditt själstal.

Själstalet pekar på vår djupare mission i det här livet, vår mer andliga uppgift här på jorden.

Du räknar ut ditt själstal genom att utgå från det fullständiga namn du fick vid din födelse och omvandla det till ett nummer. Det kallas också för ett ödestal.

Skriv ett rutdiagram där du längst upp skriver siffrorna ett till nio.
Under ettan skriver du bokstaven A och fortsätter så att fylla på med bokstäver. I är med andra ord nummer nio. När du sedan kommer till J börjar du om under nummer ett.
Gör det här med alla dina namn och lägg sedan ihop alla siffror tills du får ett ental, precis om du gjorde med ditt livsvägstal.
Den siffra som till sist blir kvar är ditt själstal.