Numerologi, själstal 9

En person med själstalet nio är mycket känslig för stämningar och mår enbart riktigt bra när alla gamla konflikter och all gammal irritation har rensats bort och pratats färdigt om. Harmoni är mycket viktigt för dem, speciellt inom familjen.

De här människorna har ofta höga ideal och en vilja att påverka världen och göra något gott för den här planetetn. Likväl som de inte mår bra när saker inte är harmoni behöver de också känna att de fyller en funktion och ett högre syfte för att vara nöjda med sina liv. Ytterst sällan är de nöjda med att ha ett arbete enbart för lönens skull om de inte också vet att det jänar mänsklighetens högre syften.

Deras lyckotal är givevis alla nummer där siffran nio ingår men också 18, 27 och 36.