Numerologi, själstal 8

Människor med själstalet åtta har ett stort behov av frihet och då speciellt ekonomisk sådan. De mår som bäst när de vet att de styr sitt eget liv och sin egen ekonomi och det händer att dras största dröm är att vara ekonomiskt oberoende. Samtidigt ör rätvisa mycket viktigt för dem och de skulle inte utnyttja andra människor för att nå sina mål.

Själstalet åtta är ledarnas tal. Dessa människor har mycket bestämda åsikter och syn på hur saker ska vara och göras och de talar också gärna om för andra hur de ska tänka och agera. De är också sanningssägare och med sit sinne för rättvisa är de inte rädda för att söga ifrån när de ser att saker inte går rätt till.

Att hemmet är fint och städat är viktigt för åtornas välmående.

Själstalet åtta har precis som de andra sina turnummer. Givetvis finns alla tal som involverar en åtta representerade men också 17, 26 och 35.