Numerologi del 2

Det sägs att varje tal har en egen vibration och kanske är det också därför vi känner oss dragna till olika nummer och har våra personliga lyckotal. En etta har en helt annan energi än exempelvis en trea. Framöver kommer jag att gå igenom varje nummers betydelse här i min blogg.
Vilket turnummer eller favoritnummer har du? Varför är det så? Var kommer det ifrån?

Eftersom alla nummer bär sina egna karaktärsdrag och påverkar oss på olika sätt så styrs du också, enligt numerologin, av det datum du föddes på och beroende på gatunumret kan två byggnader på samma gata förstärka olika delar av oss och prägla våra liv på olika sätt.

Om du vill räkna ut ditt livsvägstal lägger du först ihop din födelsemånads tal med ditt födelsedatum. Om du till exempel föddes den sjuttonde mars blir talet 18+3 vilket tillsammans bildar talet 21. Du vill nu göra ett ental av detta och adderar därför 2 och 1. Du har nu kvar talet 3.
När du gjort detta gör du samma sak med året du föddes. Om du låt säga föddes 1967 räknar du 1+9+6+7=23. Åter igen vill du skapa ett ental och slår därför ihop de två siffrorna. De bildar nu talet 5.
Det sista steget är att adddera 3 och 5 och du har nu livsvägstalet 8.

Att känna till sitt livsvägstal kan jämföras med astrologi. Det pakear på dina styrkor och svagheter likväl som på de särskilda talanger du har. Det pekar helt enkelt på din väg i livet.

I nästa blogg kommer vi att titta närmare på det tal som kallas för ditt själstal, den siffras som berättar om vem du är på djupet, bakom yttre gåvor och kvaliteer.