Namasté

Du har säkert sett ordet eller hört det sägas. Ibland avslutas yogaklassen med att någon säger namasté. Det har kanske blivit en sådan där välbekant fras som du känner till men kanske aldrig riktigt har förstått betydelsen av. Inte ens alla som är väl bevandrade i yogans värld förstår ordets innebörd och ändå används det relativt ofta.

Namasté är sanskrit och betyder helt enkelt “Jag bugar för dig”, eller utttryckt på ett något längre sätt: “Det ljusa, sanna och heliga inom mig bugar inför och ärar det ljusa, sanna och heliga inom dej”. Det är en hälsningsfras bland annat i Indien och ett sätt att visa vördnad för personen vi möter. Det härstammar från början ifrån hinduismen.

Egentligen består namasté av två sammansatta ord: Namah som betyder buga eller vördnadsfull hälsning och Te, vilket betyder du eller till dig. Det kan användas både för att säga hej och för att ta farväl och påminner oss om att ödmjukt möta våra medmänniskor med respekt.