Morrigan

Morrigan, en av moderna häxor ofta tillbed gudinna, härstammar från den keltiska mytologin. I likhet med Hekate kan hon ofta upplevas som skrämmande och de delar också många andra av sina egenskaper med varandra.
Hennes skrämmande uppenbarelse kan vara mycket användbar för den som gjort sig vän med henne. Blotta känslan av hennes närvaro kan få våra motståndare att fly om vi befinner oss i en konflikt och ber om hennes hjälp. Hon är också en bra krigare och har du Morrigan på din sida vinner du de flesta strider. Det här är nämligen den främsta av kelternas tre stridsgudinnor och Morrigan visade inte sina motståndare någon som helst nåd eller barmhärtighet.
Samtidigt som hon är stridens gudinna är hon också den som hjälper till att läka sårade krigare och den som underlättar kvinnors barnafödande.

Vid sidan av att vara stridskvinna och läkekvinna är Morrigan extasens, passionens och erotikens gudinna. Ingen vet riktigt hur hon ser ut, om hon är svarthårig eller om hennes hår är rött, men alla vet att hon är mycket vacker när hon väljer att visa den sidan.
En av Morrigans specialkunskaper är förmågan att ändra skepnad och då hon inte stred förvandlade hon sig ibland till en fågel som girigt åt av de döda och sårade på slagfältet. Hon kunde även dyka upp i form av andra djur när hon besökte människornas värld.

När du behöver hitta modet att förändra något i ditt liv. När du behöver hitta styrkan och visheten
för att kunna göra det och när du vill läka dina sår, oavsett om det är fysiska sår eller hjärtesorg, är det Morrigan du vill åkalla. Likväl kan du be om hennes hjälp när du står i en tvist där du vet att du har rätt men ändå känner dig orättvist behandlad. Hon kommer med rättvisa och seger som gåva.