Magikern

Kort nummer ett i tarotlekens stora arkana, efter narren som har talvärdet noll, är magikerns kort. Ettan har genom historien varit talet som symboliserar gud och helheten. Den är det ofelbara, nystarten och nya öppningar.

Magikern är väldigt koncentrerad på det han gör och på sitt arbete. Han dyker upp för att påminna oss om att så länge vi kommer ihåg att hålla hela vårt fokus på det vi verkligen vill göra och på det behöver ha i livet så kommer saker att hända och framgång att komma till oss. Han kommer för att ge oss självförtroende och handlingskraft samtidigt som han är mycket diplomatisk och fokuserad. Det här är också ett kort med en stor kreativ skaparkraft och inspiration.

Tvivla inte på dig själv säger magikern! Ta vad du har och gör något fantastiskt av det! Tro på den inneboende förmåga du har! Om du verkligen vill skapa något så klarar du av det.

Den mörkare sidan av magikerns kort, den upp och nedvända, varnar för manipulation och en eventuell förlust om du inte behåller ditt fokus och arbetar mot ditt mål. Det varnar också för att ge upp för lätt och för att brista i uthållighet.