Lakshmi

Ännu en hinduisk gudinna från de vediska skrifterna uppenbarar sig när vi når bokstaven L;
Lakshmi, hustru till Vishnu och gudinna över välstånd och rikedom.

Där Lakshmi finns där finns ljus och glädje, främst på det materiella planet om än inte enbart. Där Lakshmi uppenbarar sig hittar vi nämligen också andligt och emotionellt välstånd. Hon för helt enkelt lycka och tur med sig på alla livets områden. För många hinduer är hon därför en husgudinna som man dagligen tillber.

En av Lakshmis symboler är lotusblomman, renhetens, fruktbarhetens och den andliga styrkans blomma, och i målningar av henne ser vi henne ofta stå eller sitta på just en sådan. Antalet armar är, som så ofta inom hinduismen, fyra och i två av sina händer håller hon lotusblommor. Ur en av hennes händer rinner en liten bäck av mynt som visar det välstånd hon bringar människorna.
Lakshmi har också fler namn. Bland annat kallas hon Shri som betyder den lyckobringande, den som kommer med lyckan.

Nästan varje gud och gudinna har en tid på året då det är extra gynnsamt att tillbe dem. Lakshmis månad är oktober och i oktober är det därför extra gynnsamt att ställa en bild av henne på ditt bord eller på ditt altare och offra frukt och rökelse till henne. Kanske vill du också tända ett ljus en stund varje kväll medan du ber henne ta hand om dina behov och skänka dig glädje.