Kuchiyose

I stora delar av Asien är andlighet ännu något som anses vara en helt naturlig del av människans liv och inget som ifrågasätts. Man ser på alla varelser, både människor, djur och växter, som besjälade och till skillnad från här i väst så tror man ännu på att det högre medvetendet kan kommunicera med andras högre medvetande.

Något intressant som jag nyligen sprungit på är något som kallas kuchiyose. Det här är en ritual av åkallan och tillkallelse som ännu används av företrädesvis japanska andliga shamaner. Traditionen är urgammal och bygger på att åkalla, tillkalla, bland annat djursjälar för att på så sätt få deras hjälp.
Innan djuret kan tillkallas första gången måste shamanen först ha slutit ett avtal med detta och ofta kan man finna en bild av det som en tatuering på hans eller hennes kropp. Andra gånger skrivs ett kontrakt på ett papper och som en offergåva erbjuder shamanen i regel lite av sitt blod när kontraktet signeras. Har kontraktet slutits genom en tautering så smörjer i regel shamanen in tatueringen med sitt blod innan han åkallar djurets själ.
Det finns också shamaner som har kraften att tillkalla elementen eller avlidna människors själar och även här ges lika självklart en offergåva i retur.

I regel använder shamanen sig av kuchiyose i strid för att få hjälp att attackera och bli skyddad mot fienden. Denne kan då bita sig i tummen tills det blöder för att sedan föra sin hand blödande till det ställe där han vill att den som tillkallas ska dyka upp och visa sig, manifisteras.
En del shamaner har också genom historien haft kontrakt med flera olika djur och blivit mäktiga och kraftfulla i strid.

Om du kunde skapa ett kontrakt med ett djur som ständigt skulle vara med dig och dyka upp när du kallade på det, vilket skulle du då välja?