Krishnas uppenbarelsedag

Du kanske trodde att lärorna som det talas inom new-age var något nytt men i själva verket härstammar mycket av det som människor idag tror på från de vediska skrifterna. I sammanhanget kan bland annat nämnas astrologi, kunskapen om chakran, reinkarnation och också karma. Berättelserna i de vediska skrifterna är tusentals år gamla och kunskapen har funnits lika länge som människan själv och ännu längre. De skrevs på sanskrit men fördes från början vidare genom muntlig tradition. I de här skrifterna finns filosofin om själen, om livet och om Gud.

En av de allra viktigaste personerna i skrifterna är Krishna. Krishna är en avatar, en uppenbarelse, av guden Vishnu och han vandrade här på jorden för femtusen år sedan. Krishna levde som människa men gjorde stora och goda gärningar och mirakel. Han kallas av sina anhängare, de hängivna, för Gudomens högsta personlighet. Idag är det hans födelsedag eller uppenbarelsedag som det egentligen heter.

Grattis Krishna!