Kräftans stjärntecken

I nästa månad, den 21:a juni, går vi in i kräftans tecken. Kräftan är mycket känslosam då den är styrd av vattnets element och är i regel också en väldigt lojal och trogen individ. Vill du bli beskyddad och omhändertagen så är kräftan fantastiskt bra på det. Är du själv en kräfta mår du ofta som bäst när du får pyssla om andra men behöver kanske ibland påminna dig om att också tänka på dig själv.

Det finns en stor envishet här, kräftan ger inte upp så lätt om hon verkligen tror på något. Vid sidan av envisheten finns också en rik portion fantasi och en djup empati. Kräftan skyddar alltid de svagaste och håller sin familj väldigt nära sig.

Om du upplever att kräftan har ett hårt yttre så är det ofta bara för att skydda sitt sårbara inre. Innanför kräftans fasader finns enormt mycket värme och en väldigt känslig sida. Känsligheten kan göra att du som kräfta ibland också är lite känslig för människors kritik och du behöver kanske lära dig att kritik kan vara en gåva likväl som något annat. Om ingen vågar säga till oss vad de ser är det svårt för oss att växa och förbättra oss själva.

Alla vattentecken är inte lika. Kräftan är inte samma typ av drömmare som fiskarna ofta är, inte heller är hon alltid lika kreativ och esteisk. Vad en kräfta däremot har är en enorm värme för de allra flesta människor hon möter. Det här är den allra bästa föräldern, till och med till de barn som inte är hennes egna och till andra vuxan människor. Ofta har hon svårt att inte ta sig själv på för stort allvar och hamnar därför lätt i självkritik och kräftan gör också allt hon kan för att undvika konflikter. Behovet av positiv bekräftelse är stort. Om du älskar en kräfta, tala gärna om det ofta och tydligt.
Det finns en risk att kräftan kan vara lite manipulativ och ibland gömma de sidor hon inte är stolt över, allt för att slippa kritik och konflikter.

Att en kräfta till sin person är en ansvarstagande förälder går ofta igen också i deras yrkesval. Här finns läkare, terapeuter och poliser, ja kort sagt alla yrken där andra människor står i centrum och där både känslor och ansvar är viktiga kompontenter. Det är härligt att jobba med en kräfta eftersom de alltid är måna om att alla ska ha det så bra som möjligt.
Även i ditt privata liv är du som kräfta vanligtvis van vid att människor kommer till dig med sina problem och när de behöver någon som lyssnar. Kräftors intuition är ofta stark och de är mycket goda lyssnare då de sällan dömer andra. Det här gör kräftor till underbara vänner. Var lycklig om du har en kräfta i ditt liv!